Re:Sourse Mätning av produktcirkularitet som ett sätt att öka resursproduktivitet

Ett mått som mäter cirkularitet, det vill säga hur stor andel av en produkt som har använts tidigare eller återvunnits och dess värde har nu testats i samarbete med ett antal företag. Syftet är att skapa tydlighet och mätbarhet som kan underlätta övergången till en cirkulär ekonomi. Projektet har genomförts av RISE och IVL Svenska Miljöinstitutet inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Re:source och IVL stod för jämförelse med livscykelanalys.

Prenumerera på våra nyhetsbrev