Resilient dimensionering av avloppsreningsverk: Osäkerhetsanalys och simulering med tillämpningar på aktivslamprocessen

I Sverige saknas det formella riktlinjer för hur avloppsreningsverk ska dimensioneras. Det är inte ovanligt att verken dimensioneras utifrån erfarenhet och tumregler utan att det preciseras vilka osäkerheter som har hanterats. Projektet visar att flera svagheter med traditionell dimensionering skulle kunna vägas upp genom ökad användning av osäkerhetsanalys och processimulering.

Prenumerera på våra nyhetsbrev