Reningsteknik för textilindustrins avloppsvatten

Rapporten är en litteratursammanställning om olika behandlingsmetoder för avloppsvatten från textilindustrin.Tekniska och ekonomiska data för olika möjligheter är presenterade. Den vanligaste metoden är biologisk rening, medan kemisk oxidation, adsorption och membranfiltrering endast avänds vid ett fåtal fabriker i världen. Behandlingskostnaden varierar mellan 4-10 Kr/m3. Om biologisk rening kombineras med någon annan reningsmetod är det möjligt att återanvända vattnet.

Prenumerera på våra nyhetsbrev