Reningsteknik för svetsrökens gasformiga komponenter.

Syftet med aktuella projektområde är att presentera fungerande filterenheter för behandling av arbetshygieniskt intressanta gasformiga föreningar i svetsrök. I projektdel 1 har en omfattande litteratur och marknadsundersökning genomförts och effektiviteten hos utvalda adsorbentmaterial har studerats vid laboratorieförsök. Adsorbentmaterialen Purafil och Soda Lime Reagent, vilka i tidigare tester fungerat dåligt, uppvisade en jämförbar och god avskiljande förmåga, med avseende på NO. Purafil neutraliserade även NO2 medan SLR måste kompletteras med ett alkaliskt impregnerat material för att samma funktion skall uppnås. För att erhålla denna funktion hos materialen fordras en uppehållstid i reaktorn för den behandlade gasen som är minst dubbelt så stor (0.5 s) som den som rådde i tidigare studerade filterenheter, IVL A340. Någon ekonomisk realiserbar reningsmetod för behandling av CO kan ej presenteras. Ozon som är en mycket reaktiv förening kan man anta oskadliggörs i kontakt med de partikelbemängda sugledningarna. För att bekräfta laboratorietesternas utsago beträffande effektivitet och för att erhålla säkrare uppgifter om kapacitet och kostnader för aktuella filter föreslås att en fälttest genomföres med utrustning som dimensioneras med hänsyn till de rön som gjorts i denna undersökning.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen