Reningsanläggningar inom ytbehandlingsindustrin. Resultatförbättrande åtgärder på befintliga anläggningar.

Syftet med projektet var att ta fram vanliga orsaker till störningar i reningsanläggningar och åtgärder för att komma tillrätta med dessa. Orsakerna och även åtgärderna finns sammanfattade i form av en checklista. Den är framtagen med hjälp av litteratur samt svenska och danska driftserfarenheter. Fortsättningen av projektet bestod i att pröva åtgärdslistan på ett par företag. Åtgärderna omfattade reparationer av pumpar och ventiler, flyttning av omrörare, elektroder och tillsatspunkter för kemikalier. Resultaten blev stabilare driftbetingelser. Sålunda varierade pH mindre och kemikalieförbrukningen minskade. Metallhalterna i utgående vatten var dock fortfarande alltför höga.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen