Rening av ytbehandlingsavlopp genom filtrering.

Avsikten med projektet var att utvärdera effekten av tvåmediafilter som polersteg vid rening av ytbehandlingsavlopp. Vid sammanlagt fem anläggningar har susp- och metallhalter bestämts före och efter filter. Ur dessa data har reduktion och slamlagringskapacitet beräknats. Resultaten visar att utgående susphalter varierar mellan 5 och 20 mg/l, medan reduktionen över filtret för de olika anläggningarna varierar mellan 0 och 74 %. Det är tveksamt om man ens med filter kommer ner till de halter VAV kräver.

Prenumerera på våra nyhetsbrev