Rening av ytbehandlingsavlopp genom filtrering.

Avsikten med projektet var att utvärdera effekten av tvåmediafilter som polersteg vid rening av ytbehandlingsavlopp. Vid sammanlagt fem anläggningar har susp- och metallhalter bestämts före och efter filter. Ur dessa data har reduktion och slamlagringskapacitet beräknats. Resultaten visar att utgående susphalter varierar mellan 5 och 20 mg/l, medan reduktionen över filtret för de olika anläggningarna varierar mellan 0 och 74 %. Det är tveksamt om man ens med filter kommer ner till de halter VAV kräver.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen