Regional miljökonsekvensbeskrivning - en metodstudie för sektorn energiproduktion

Rapporten beskriver resultat från en metodstudie för regional miljökonsekvensbeskrivning för sektorn energiproduktion, med avsikt att planera för en 'miljöanpassad' energiproduktion. Metoden baseras på att miljösituationen i regionen jämförs med miljömål samt det energibehov som föreligger. Metodikstudien visar att det föreligger så omfattande kopplingar mellan olika sektorers utsläpp och dess påverkan på miljön och mellan olika sektorers verksamheter, att det inte är möjligt att planera miljösituationen genom att betrakta en sektor i taget.

Prenumerera på våra nyhetsbrev