Regenererbara värmeväxlare för gaser från lacktork och gelatineringsugnar.

Material och processer vid forserad torkning och fixering av organiska beläggningar beskrives och problematiken i samband med energiekonomisering genom värmeväxling och därmed kylning av ugnsgaserna diskuteras. Utkondenserbara ämnen i ugnsgaserna kan forma trögflytande beläggningar på värmeöverförande ytor, vilket ger en försämrad funktion. En värmeväxlare som kan användas för att överföra värme till ugnarnas tilluft beskrivs. Dess uppbyggnad är enkel och bygger på värmeöverföring via två bäddar av grus som växelvis omströmmas av ugnsgas och tilluft. Teorierna för energiöverföring mellan ett gasflöde och en bädd av fyllkroppar beskrivs och användes för dimensionering av en värmeväxlare av aktuell typ. Ugnar som är så utformade att tilluften införes på ett kontrollerat sätt kan enligt gjorda beräkningar med god ekonomi utnyttja den föreslagna typen av värmeväxlare.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen