Referensmätningar för kvartsexponering vid ROT-arbeten inom byggindustrin

Referensmätningar för respirabel kvarts vid ROT-arbeten har sammanställts för dammande arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna vid ROT-arbeten kan variera under arbetsdagen, varför referensmätningar för typarbeten eller yrkesgrupper som arbetar med ROT inte är möjliga. Däremot är det möjligt att få fram referensmätningar för olika arbetsuppgifter och maskiner/verktyg i kombination med de åtgärder som används, exempelvis punktutsug eller befuktning. Slutsatser dras om arbetsmoment och åtgärder där kvartshalterna säkert ligger under gränsvärdeshalten och för vilka arbetsmoment som gränsvärdeshalten kan överskridas och andningsskydd bör användas.

Sammanfattning

Mätningar har samlats in och sammanställts som underlag för referensmätningar för respirabel kvarts vid ROT-arbeten (reparation, ombyggnad och tillbyggnad). Insamlade mätningar har kompletterats med nya mätningar vid några utvalda arbetsmoment.

Vid analys av exponeringen för kvarts vid ROT-arbeten har konstaterats att arbetsuppgifterna vid ROT-arbeten kan variera under arbetsdagen. Det är därför svårt att få fram referensmätningar för något typarbete inom ROT eller för yrkesgrupper som arbetar med ROT. Däremot är det möjligt att få fram referensmätningar för olika arbetsuppgifter och maskiner/verktyg. Denna typ av referensmätningar behöver ta hänsyn till vilka åtgärder som finns på plats, exempelvis punktutsug eller befuktning. Efter samråd med representanter för byggindustrin, har referensmätningar tagits fram för olika arbetsuppgifter och åtgärder.

I rapporten redovisas referensmätningar för ett antal dammande arbetsuppgifter vid ROT-arbeten. Slutsatser dras om vid vilka arbetsmoment och åtgärder som kvartshalterna säkert ligger under gränsvärdeshalten och vid vilka arbetsmoment som gränsvärdeshalten kan överskridas och andningsskydd bör användas.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen