Referensbyggnaden Blå Jungfrun med träbaserade element med lättbalkar och cellulosaisolering - en klimatdeklaration för hela byggnaden och livscykeln

IVL har tillsammans med KTH genomfört utförliga beräkningen med livscykelanalys (LCA) för ett antal olika byggplattformar baserade på referenshuset Blå Jungfrun. Beräkningarna omfattar en hel livscykel och samma funktionskrav vilket gör att resultatet för de olika byggplattformarna är jämförbara. Denna rapporten har lagt till ytterligare en byggplattform baserat på byggnadselement uppbyggda av Masonitereglar, samt att cellulosaisolering har används.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen