Reaktioner inom olika syra-bas-system i den omgivande luften.

Den omgivande luften har med avseende på syra-bas-reaktioner indelats i tre delsystem. För dessa delsystem har givits en kortfattad beskrivning av det nuvarande kunskapsläget. Med hänsyn till detta och till praktiska synpunkter har problemställningar formulerats.

Prenumerera på våra nyhetsbrev