Rapport från 1:a sessionen med EIFACs arbetsgrupp för fiskodling i Azazhalombatta, Ungern 24-27 juni 1980.

Mötet syftade till att ge en översikt av europeisk metodik för uppfödning av fiskyngel i moderna varmvattenkläckerier och uppfödningsdammar. Med avancerad teknologi massproduceras i Ungern yngel av ett stort antal fiskarter bl.a karpfiskar och mal. Genom hypofysering i avelsfiskens ryggmuskulatur och styrning av vattentemperaturen kan avgivandet av rom och mjölke styras. För att påskynda kläckningen av rommen i kläckeriet och tillväxten av ynglen i uppfödningsdammarna används uppvärmt vatten. Före utsättandet av ynglen i dammarna preparerades dessa för att få en hög planktontäthet. De försträckta ynglen distrubueras sedan till odlare för uppfödning till konsumtionsstorlek.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen