QSAR i ekotoxikologi. Beräkning av Microtox EC-50, Daphnia magna IC-50 och Lepomis macrochirus LC-50 för kemiska ämnen ur samband baserade på molekylära deskriptorer.

Beräkningsmodeller för tre ekotoxikologiska egenskaper hos organisk-kemiska ämnen presenteras. Med utgångspunkt i strukturformler för en stor grupp organiska ämnen kan en grov skattning av Microtox EC-50 (15 min), Daphnia magna IC-50 (24 h) och fisk LC-50 (Lepomis macrochirus, 96 h) erhållas.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen