QSAR i ekotoxikologi. Beräkning av Microtox EC-50, Daphnia magna IC-50 och Lepomis macrochirus LC-50 för kemiska ämnen ur samband baserade på molekylära deskriptorer.

Beräkningsmodeller för tre ekotoxikologiska egenskaper hos organisk-kemiska ämnen presenteras. Med utgångspunkt i strukturformler för en stor grupp organiska ämnen kan en grov skattning av Microtox EC-50 (15 min), Daphnia magna IC-50 (24 h) och fisk LC-50 (Lepomis macrochirus, 96 h) erhållas.

Prenumerera på våra nyhetsbrev