Provtagningsapparatur för kemiska reaktorkärl. Marknad, erfarenheter och FoU-behov. Intervjuundersökning 1987.

Rapporten riktar sig till skyddsombud, process- och arbetarskyddsansvariga inom kemiindustrin, dess konsulenter, berörda myndigheter samt till lärare och teknologer vid tekniska högskolornas kemilinje. Den redovisar grundläggande faktorer att ta hänsyn till vid provtagning samt vilka tekniska svårigheter som måste övervinnas. Speciellt svåra förhållanden föreligger i vätskefas med kristalliserande eller stelnande faser. 14 tillverkare av tekniskt färdiga lösningar har identifierats med provtagare för gasfas (5 st), vätskefas (13 st) och för fast fas (2 st). Rapporten ger en kort beskrivning av var och en av dessa. Intervjuer med 24 representanter inom svensk kemisk processindustri visar att provtagning ej är så vanligt förekommande som man skulle kunna tro. 10 olika industriers provtagningssituation beskrivs kort. Den intresserade läsaren är välkommen att kontakta namngivna kontaktpersoner för en utförligare presentaion.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen