Propylenglykoletrar som avfettningsmedel

Propylenglykoletrar, PGE, har förts fram som ett alternativ till tri i avfettningssammanhang. PGE är färglösa vätskor som är lösliga i både vatten och diverse organiska lösningsmedel. De har en söt eterliknande lukt och är relativt svårflyktiga. Undersökningen visar att PGE är ett bra alternativ i de fall där vattenbaserad avfettning inte går att använda och att arbetsmiljöriskerna samt de yttre miljöriskerna vid användning är relativt små. I undersökningen besöktes sammanlagt fem företag som använde PGE till rengöring (fyra av dessa hade tidigare använt tri). Vid besöken studerades anläggningar och arbetssätt. Luftexponeringsmätningar och intervjuer genomfördes. Komponenterna som rengjordes doppades i bad eller sprayades med PGE och torkades sedan med luft. Flera företag regenererade PGE-lösningar genom filtrering eller destillation. De avfettade komponenterna bestod främst av olika sorters metall men även av andra material.

Prenumerera på våra nyhetsbrev