Produktval av golv- och väggbeklädnader av PVC som innehåller DINP/DIDP

Den här vägledningen syftar till att ge stöd vid produktval avseende golv- och väggbeklädnader av PVC som innehåller mjukgörarna DINP och/eller DIDP.

Sammanfattning

Inom byggsektorn finns flera frivilliga bedömningssystem som syftar till att fasa ut farliga ämnen från bygg- och anläggnings-produkter, såsom BASTA, Byggvarubedömningen och Sunda Hus. Fortfarande är det dock så att det finns byggprodukter som måste användas i dagens byggande som inte omfattas av systemen. Dessutom finns det ett intresse av att använda återvunnet material som kan innehålla ämnen som inte accepteras i bedömningssystemen. För de byggprodukter som inte klarar kraven men som inte är ersättningsbara finns ett behov av kunskap och stöd till hur man ska motivera och hantera avvikelser för dessa krav i samband med produktval.

Prenumerera på våra nyhetsbrev