Produktdatabaser: miljöfördelar med återbruk Klimatfördelar med återbruk av IT-produkter samt metod för databasskapande

IVL Svenska Miljöinstitutet och Inrego har i en studie tagit fram en databas som visar klimatfördelarna med att återbruka ett antal vanliga IT-produkter. Den nya databasen innehåller uppgifter om ett stort antal olika kategorier och underkategorier av IT-produkter, till exempel bärbara datorer, stationära datorer, skärmar, mobiltelefoner, läsplattor, skrivare och servrar ner på komponentnivå.

Sammanfattning

Den här rapporten innehåller två delar. Den första delen är en metodbeskrivning för hur man kan ta fram en databas för miljöfördelar av återbruk, anpassad för en viss samhällsaktör och produktsektor. Den andra delen är en applicering av metoden på IT-produkter, med fokus på klimatpåverkan, och innehåller en databas för klimatfördelar av återbruk av IT-produkter.

I den här metoden för beräkning av miljöfördelar med återbruk så är påverkan från återbruk beräknat som skillnaden mellan att en produkt antingen återbrukas eller köps ny. Detta innebär att produktionen av en ny produkt undviks, samt dess transport till kund, avfallshantering och transport till avfallshantering. Dock adderas påverkan från rekonditioneringsprocessen och transporter till och från rekonditioneringen.

En ”databas för miljöfördelar med återbruk” framtagen enligt den här metoden är en tabell över produktkategorier som återbrukas med data på potentiell miljöbesparing. Databasen är främst tänkt att användas inom Sverige av en återbruksaktör av IT-produkter för att kunna hjälpa sina kunder att beräkna fördelen av deras återbruk förutsatt att ”införskaffandet av en återbrukad produkt leder till att en nytillverkad, liknande produkt, inte införskaffas och därmed inte tillverkas”.

Prenumerera på våra nyhetsbrev