Prioritering av oorganiska ämnen i kol- och sopförbränningsaska med avseende på miljöeffekter

I Sverige produceras årligen stora mängder aska som till största delen deponeras. Då nederbörden passerar genom deponierna bildas ett lakvatten som troligen kommer att orsaka negativa effekter på omgivande ekosystem. I detta arbete har gjorts en prioritering av ämnen i fyra kolaskor och en sopförbränningsaska med avseende på miljöeffekter. Askorna har lakats, lakvatten och aska har analyserats på ingående ämnen. Dessa resultat jämförs med miljöeffekter, naturliga halter, toxicitetshalter och vattenkvalitetskriterier. De ämnen som diskuteras är: Al, As, Ba, Pb, B, P, Fe, Cd, Ca, K, Cl, Co, Cu, Cr, Hg, N, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Se, Ag, Sr, S, Ti, V, Bi, W och Zn. En litteraturgenomgång görs av ämnens förekomst och transport i mark och vatten samt effekter på ekosystem. Rapporten innehåller även en diskussion kring vad som kan hända med asklakvattnet i marken under en deponi.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen