Potentialen för biogas och bio-SNG i Sverige

Inom ramen för det pågående projektet Västsvensk arena för flytande biogas ansvarar IVL för systemanalyser av hållbarhetsaspekter kring produktion och användning av LBG (Liquified Bio Gas). LBG ses som ett lovande bränsle för att bidra till målet om en en fossilfri fordonsflotta. En fråga som varit viktig att besvara är hur stor potentialen för produktion av LBG är i Sverige inom de närmsta åren. Denna studie har sammanställt kunskapsläget i Sverige, konstaterat att det finns få studier som specifikt fokuserar på LBG och därför uppskattat potentialen för produktion av biogas från hållbara substrat baserat befintliga studier.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen