Potential för svensk miljöteknik - utblick mot Estland, Lettland, Litauen, nordvästra Ryssland och Polen

Analys av efterfrågan på miljöteknik för hantering av vatten, luft, avfall, energieffektivisering och förnybar energi i Baltikum, Polen och Ryssland. Diskussion i termer av varor, tjänster och system. Erfarenheter från svenska och danska småföretag som har lyckats på dessa marknader. Möjligheter till EU-finansiering. Metoder för att analysera efterfrågan på miljöteknik.

Prenumerera på våra nyhetsbrev