Potential för biogasutvinning ur avloppsvatten i Sverige

Potentialen för produktion av biogas från avloppsvatten i Sverige undersöktes. Energiekvivalenter på 3-4 TWh som värme kan teoretiskt utvinnas ur avloppsvatten, ekvivalent med 1% av Sveriges totala energiförbrukning. Omkring 40% av den totala potentialen är lokaliserad till de 14 största massa- och pappersfabriker och de 4 största avloppsreningsanläggningarna. Mer än 60% av den totala potentialen är lokaliserad till omkring 60 enheter. För att utnyttja denna potential, måste ny anaerob teknik som tillåter rening av mer utspätt och kallt avloppsvatten utvecklas.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen