Potential av digitala lås för hållbara e-handelsleveranser - Slutrapport av delprojekt inom Grön Bostad Stockholm

Trenden med ökat e-handel innebär en utmaning för både transportörer och städer. Syftet med denna studie är att undersöka potentialen att öka transporteffektiviteten och att minska de samhällsekonomiska kostnaderna vid användandet av digitala lås, som möjliggör hemleveranser innanför dörren när slutkunden inte är hemma. Studien sammanställer först möjliga effekter av digitala lås på e-handelsleveranser, och verifierar sedan hållbarhetspotentialen genom en teoretisk fallstudie. Uppdraget är utfört på uppdrag av Glue Home AB och projektet har finansierats av Grön BoStad Stockholm.

Prenumerera på våra nyhetsbrev