Population management, ett försök att minska kvicksilverhalten i gädda i Helgasjön.

En förstudie genomförd 1976 indikerade att en förändrad sammansättning med mindre andel abborre i sjöns fiskpopulation och mindre andel abborre i gäddans föda borde kunna leda till att rovfiskens kvicksilverhalt hamnade under svartlistningsgränsen. Utfiskning av abborre och gammal rovfisk påbörjades. En oväntat stor andel gös bland rovfisken, med en låg abborrandel i födan, visade sig utgöra en stark faktor som motverkande abborrutfiskningens möjligheter att styra tillgången på födofisk i Helgasjön. Fisket inriktades då speciellt på stor rovfisk med hög kvicksilverhalt. I samband med spontana förändringar i sjöns fiskpopulation medförde en minskning av gösandelen bland stor rovfisk, och en ökning av mört, björkna,braxen samt en minskning av abborrandelen minskade rovfiskens födointag av kvicksilver och därmed dess halt. Svartlistningen kunde upphävas. Fiskeansträngningarna inom projektet bidrog genom att avlägsna en del av den gamla rovfisken med hög kvicksilverhalt. Intressant dokumentation om populationsdynamik och näringskedjeanrikning av kvicksilver erhölls.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen