Polyklorerade bifenyler (PCB) i vattenmiljö. Kunskapssammanställning, november 1977. Bakgrundsdokument nr 2 inom ämnesgruppen: 'Svårnedbrytbara organiska ämnen'. Projekt: Svenska vattenkvalitetskriterier. Referensgrupp: Jensen S, Kihlström J-E, Olsson M, Wachtmeister C-A.

Prenumerera på våra nyhetsbrev