Polyaromatiska kolväten (PAH) i vattenmiljö. Kunskapssammanställning, november 1977. Bakgrundsdokument nr 1 inom ämnesgruppen: 'Svårnedbrytbara organiska ämnen'. Projekt: Svenska vattenkvalitetskriterier. Referensgrupp:Jensen S, Kihlström J-E, Olsson M, Wachtmeister C-A.

Prenumerera på våra nyhetsbrev