Ozonförekomst och lokal ozonbildning i Göteborgsområdet sommaren 1979 undersökt med tobaksplantor som indikatorer.

Sedan 1955 har tobaksplantan använts som indikator på närvaron av ozon. Syftet med detta projekt var att studera om Göteborg var en källa till bildandet av ozon. Norr och nordost om Göteborg visar 5 av 10 mätningar resultat som tyder på detta medan öster om Göteborg inga mätningar tyder på detta.

Prenumerera på våra nyhetsbrev