Ozonförekomst och lokal ozonbildning i Göteborgsområdet sommaren 1979 undersökt med tobaksplantor som indikatorer.

Sedan 1955 har tobaksplantan använts som indikator på närvaron av ozon. Syftet med detta projekt var att studera om Göteborg var en källa till bildandet av ozon. Norr och nordost om Göteborg visar 5 av 10 mätningar resultat som tyder på detta medan öster om Göteborg inga mätningar tyder på detta.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen