Övervakning av luftföroreningar i sydlänen

Luftvårdsförbund i sex län i södra Sverige har startat mätningar av hur försurade luftföroreningar påverkar skogsmark. I ytor med olika skogsbestånd undersöks nedfall, markvatten, markkemi samt tungmetaller i mossa. Rapporten beskriver syfte, inriktning och metoder för mätningarna. Exempel på resultat från undersökningarna redovisas från Hallands, Kronobergs och Blekinge län. Rapporten innehåller även en allmän beskrivning av nedfallet av svavel och kväve till skogsmark i södra Sverige.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen