Övervakning av klorkolväten i arbetsmiljön.

I många arbetsmiljöer förekommer luftföroreningar, vilka man kontinuerligt önskar bestämma koncentrationen av. En sådan miljö är tvätterier där kolväten används som tvättvätska. På mätsystem som skall fungera kontinuerligt under olika förhållanden måste ställas krav som i bland annat beror av mätningens syfte och på den miljö instrumenten skall arbeta i. Rapportens allmänna del behandlar de olika ingående komponenterna i ett mätsystem. Vidare behandlas mätstrategi i form av provtagningstider och provpunktsplacering samt olika mätsystems svarstider.

Prenumerera på våra nyhetsbrev