Övervakning av klorkolväten i arbetsmiljön.

I många arbetsmiljöer förekommer luftföroreningar, vilka man kontinuerligt önskar bestämma koncentrationen av. En sådan miljö är tvätterier där kolväten används som tvättvätska. På mätsystem som skall fungera kontinuerligt under olika förhållanden måste ställas krav som i bland annat beror av mätningens syfte och på den miljö instrumenten skall arbeta i. Rapportens allmänna del behandlar de olika ingående komponenterna i ett mätsystem. Vidare behandlas mätstrategi i form av provtagningstider och provpunktsplacering samt olika mätsystems svarstider.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen