Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys Huddinge

Syftet med uppdraget har varit att undersöka hur klimatförändringarna kommer att påverka Huddinge kommuns geografiska område, hur Huddinge kommun bör planera för att undvika ökad sårbarhet samt föreslå anpassningsåtgärder.

Prenumerera på våra nyhetsbrev