Översättning av resultat från asklakningsförsök i laboratorium till fältförhållanden

Utlakningen av olika ämnen från krossade och pelleterade trädaskor aktuella för askåterföring till skogsmark har undersökts genom fält och laboratoriemässiga lakningsförsök. Syftet med projektet var att förbättra bedömningen av olika askors långsiktiga uppträdande i skogsmark baserat på laboratoriestudier av utlakning. Lakning i fält respektive i laboratorium rangordnade produkterna med avseende på relativ utlakning av olika ämnen på ett likartat sätt. Generellt var överensstämmelsen relativt god för summa baskatjoner, kalcium, natrium och kalium, men inte för magnesium. Utlakningen uppmätt i fält var betydligt högre för magnesium för alla produkter, jämfört med laboratorielakningen. Studierna av en valspelleterad produkt indikerar egenskaper som gör att den uppträder annorlunda i fält jämfört med laboratorium, genom en något högre utlakningstakt i fält. En krossad aska som lagrats ca 10 år efter härdning och med sannolik inblandning av returpapper i ursprungsbränslet gav avvikande resultat, främst genom en relativt låg syraneutraliserande förmåga i förhållande till viktförlusten, indikerad genom upprepad lakning i laboratorium. Experiment med utlakning i fält av askor och kalk utan och med närvaro av trädens mykorrhiza visade inte några signifikanta skillnader i utlakningshastighet.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen