Översättning av experimentella data till reella förhållanden.

I rapporten görs en litteraturgenomgång där resultat av olika effekt och upptagsförsök på kadmium jämförs. Spridningen i publicerade försöksresultat är mycket stor. Försöksbetingelserna är ofta bristfälligt angivna, vilket försvårar tydningen av resultaten. Såväl upptag som effekt är mycket kraftigt beroende av yttre faktorer (pH, hårdhet, etc). Ca 2+ förefaller vara den viktigaste yttre faktorn.

Prenumerera på våra nyhetsbrev