Orsaker till låg omsättning av restprodukter och avfallsråvaror genom Nordisk Avfallsbörs

Undersökningen bygger på intervjuer med företrädare för ett 40-tal industrier. Det har visat sig att flera tekniska och ekonomiska hinder förekommer när det gäller att använda restkemikalier och avfallsråvaror. De flesta av de tillfrågade företagen har dock svarat att de är betjänta av Avfallsbörsens förmedlingsverksamhet. Börsen har också givit upphov till utbyte av varor med löpande kontrakt som har haft ett stort värde.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen