Oljors förändringsprocesser.

Rapporten beskriver de fysikaliska-kemiska förändringsprocesser som oljor genomgår sedan de kommit ut i miljön. Härvid betonas betydelsen av oljetyp för oljans beteende i vattenmiljö och diskuteras vilka egenskaper hos oljorna är viktiga i sammanhanget. Dessa processer, som tillsammans med mikrobiell nedbrytning av olja ofta beskrivs som 'vädring' eller 'åldring' av oljan, beskrivs parallellt med dess spridning och förflyttning. Ilandfluten olja behandlas i ett separat kapitel, varvid faktorer som påverkar kontamineringen, strandens ekologiska känslighet samt oljans persistens på stranden betonas.

Prenumerera på våra nyhetsbrev