Oljeskyddsforskning vid IVL, några föredrag. 1. Oljeskadeforskning vid IVL, forskningsinriktning och verksamhet. 2. Biologiska effekter av oljeutsläpp vid Östersjöns kust. 3. Synpunkter på mekanismer för direkt giftverkan av och giftutlösning från en oljeemulsion.

Prenumerera på våra nyhetsbrev