Oljeskadade sjöfåglar i Skagerrak vintern 1980/81.

Rapporten behandlar resultaten av undersökningarna i samband med oljeutsläppet som förorsakade den omfattande sjöfågeldöden i Nordsjön under vintern 1980/81. Med mycket stor sannolikhet förorsakades utsläppet av den grekiska tankern 'Stylis' vilken släppte ut ca. 40 ton oljerester under sin passage över Nordsjön på väg mot Oslo. Totalt uppskattas att mellan 100.000 och 500.000 fåglar, huvudsakligen alkfågel omkom pga. oljeutsläppet.

Prenumerera på våra nyhetsbrev