Oljedispergeringsmedel.

Rapporten inleds med en allmän diskussion om dispergeringsmedlens kemiska sammansättning och funktion och övergår sedan till att mera utförligt presentera dagens produkter samt deras användning, och vilka erfarenheter man har av dem. Kunskapen om dispergeringsmedlens toxicitet och miljöeffekter, effektivitet, nedbrytbarhet och ekonomi tas upp i ett separat kapitel, varefter dispergering som bekämpningsalternativ i svenska farvatten diskuteras. Rapportens två sista kapitel tar upp vilka kriterier man kan tänkas behöva för godkännande och användning av dispergeringsmedel, samt vilka kunskaper som saknas för att kunna uppfylla dessa kriterier. Till rapporten hör ett appendix med titeln, policy rörande dispergering av olja till havs i några länder.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen