Oljedimma och den yttre miljön

Vid metallbearbetning används oljebaserade smörj- och kylmedel som tillföres luften i aerosol och ångform. Rapporten berör - möjligheterna att mäta olja i luft - emissionen av olja till luft från svensk järn- och stålindustri samt verkstadsindustrin - beräknade oljekoncentrationer i luften i emittenters omgivningar - några tillsatsmedels egenskaper i omgivningsmiljön enligt en litteraturstudie. Den uppskattade årliga emissionen till luft av olja motsvarar 0,3-1% av kolväteemissionen i landet. Kunskap saknas för en säker bedömning av om dessa emissioner innebär ett hot mot den yttre miljön i emittenters.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen