Olika byggsystem av betong och trä där mix av material inklusive stål ger klimatfördelar

I Sverige har vi ett miljömål att vi senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Hur kan byggsektorn bidra till denna utveckling och var befinner sig flerbostadsbyggandets klimatpåverkan idag? Hur kan jag som beställare bidra och driva på utvecklingen?

Prenumerera på våra nyhetsbrev