Odling av regnbåge i försurade vatten. Miljöpåverkan och produktionsmöjligheter.

Projektet har undersökt miljöeffekterna av fiskodling och produktionsmöjligheterna i ett försurat vattenområde. Undersökningen omfattar mätningar i sjön, beräkningar av tillförda ämnen från tillrinningsområdet och från odlingsverksamheten. En budgetstudie över recipientens tillskott och läckage redovisas. Budgetstudierna visar att fosfor, kväve, organiskt kol och vätejoner fastläggs i sjön till skillnad från svavel och klorid. Av sjöns totala tillskott av fosfor svarar fiskodlingsverksamheten för 30-40%. För kväve är motsvarande siffra 5-10%. Det ökade närsaltstillskottet resulterade i förhöjd primärproduktion som dock visade sig först eftr tre års odlingsverksamhet. I sedimenten under kassarna är fosforhalten förhöjd. Det påverkade områdets storlek är begränsat till 20-30 m runt odlingen. Fiskodlingens resultat visar god tillväst. Foderutnyttjande och köttkvalitet samt låg dödlighet.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen