Nytillkommen oidentifierad sur substans observerad i nedfallet i centrala Göteborg from årsskiftet 1978-79.

1959 påbörjades på initiativ av dåvarande förste stadsläkare Ragnar Spaak en luftundersökning i Göteborg. Under de 22 år som man sålunda i Göteborg bestämt det månatliga nedfallets mängd och i viss omfattning art har några dramatiska förändringar i observerade parametrar icke inträffat förrän vid årsskiftet 1978-79. Vid nämda period började en del av proven uppvisa förekomsten av en ny substans. Dessa observationer redovisas härnedan.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen