Nyckeltal för arbetsmiljön

Nyckeltal har använts under lång tid i ekonomiska sammanhang. Under senare år har även nyckeltal utvecklats för den yttre miljön samt inom personalekonomi. Även arbetsmiljö-nyckeltal har börjat diskuteras. Nyckeltal kan användas av många olika aktörer. De facto har olika former av arbetsmiljö-nyckeltal använts under flera år, dock utan att kallas för just arbetsmiljönyckeltal. Arbets-skadestatistiken kan sägas bestå av en mängd arbetsmiljönyckeltal. Arbetsmiljönyckeltal kan användas på samhällsnivå och både för externt och internt bruk av företag. De kan användas både för att följa en utveckling och för att sätta upp mål. I rapporten diskuteras nyckeltal som speglar tre olika områden - input - d v s insatser i arbetsmiljön av olika slag, - state - d v s de faktiska arbetsmiljöförhållandena samt - output - d v s de effekter som arbetsmiljön ger upphov till

Prenumerera på våra nyhetsbrev