Nya rön rörande reaktioner av luftburet Hg i vattenlösningar.

Det har visats att luftburen metallisk Hg-ånga i närvaro av O3 oxideras om den kommer i kontakt med sur vattenlösning. Oxidationsprodukten, Hg2+, reagerar vidare under bildning av olika komplex beroende av lösningens övriga komponenter. När luft av samma typ som ovan införes i en alkalisk lösning som innehåller Hg2+ reduceras denna till Hg0 som avgår till luftfasen. Denna reaktion uteblir om luften före inträde i vattenlösningen befrias från O3 vilket sker t.ex. vid luftens passage genom en guldfälla. Den substans som anses orsaka såväl oxidationen som reduktionen är H2O2 bildat genom reaktion av O3 med H2O eller redan från början förefintligt i luften.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen