Nya metaller och metalloider i samhället

För 18 metaller och metalloider (Ag, As, Ba, Be, Bi, Ga, Ge, In, Li, Pd, Pt, Sb, Se, Ta, Te, Ti, Tl, och V) beskrivs och analyseras: 1. En kort sammanfattning av geokemiska och toxiska egenskaper. 2. Nuvarande årlig svensk konsumtion samt trender. 3. De mängdmässigt viktigaste användningsområdena. 4. Förekomst och möjlighet till återvinning. 5. Hur metallerna uppträder i avfallsledet. 6. Vilka produkter, processer och verksamheter som är mest kritiska för spridning av metaller till ekosystem. 7. Betydelsen av fossila bränslen för metallernas omsättning i Sverige, och slutligen 8. En jämförelse av de avsiktliga flödena med de oavsiktliga (kol och olja) samt med de naturliga flödena i ekosystemet.

Prenumerera på våra nyhetsbrev