Ny detektor för DOAS-instrument

En ny detektor för DOAS-instrument har studerats. Detektorn består av tätt intilliggande fotodioder - en fotodiodrad. Vid DOAS-mätningar delar man med en spektrometer upp det inkommande ljuset i sina våglängdskomponenter, så att signalen från varje diod ger ett mått på ljusintensiteten inom ett visst våglängdsintervall. Resultaten pekar på ett problem med dioderna, nämligen att deras känslighet varierar beroende på vilken del av dem som belyses. Om man kan se till att ljuset alltid träffar dioderna på samma sätt, har diodraden många fördelar framför tidigare - delvis mekaniska - detektortyper.

Prenumerera på våra nyhetsbrev