Nordiskt energiprojekt - slambehandling. Delrapport 2

I delrapport 2 redovisas gjorda försök avseende möjligheterna att genom styrning resp alternativ drift av reningsprocessen förbättra och konstanthålla slammets avvattningsegenskaper. Försöken har utförts vid Fors kartongfabrik integrerat med delprojekt 3. Försöksserien omfattar två huvudavsnitt, förundersökning och driftkontroll. Med förundersökningen har avsikten varit att studera förbättringarna avseende avvattning av aktuella slam med silbandpress. Med driftkontroll har avsikten varit att studera hur variationer i reningsverkets funktion vid normal drift påverkar slammets egenskaper.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen