Nordiskt energiprojekt - slambehandling. Delrapport 2

I delrapport 2 redovisas gjorda försök avseende möjligheterna att genom styrning resp alternativ drift av reningsprocessen förbättra och konstanthålla slammets avvattningsegenskaper. Försöken har utförts vid Fors kartongfabrik integrerat med delprojekt 3. Försöksserien omfattar två huvudavsnitt, förundersökning och driftkontroll. Med förundersökningen har avsikten varit att studera förbättringarna avseende avvattning av aktuella slam med silbandpress. Med driftkontroll har avsikten varit att studera hur variationer i reningsverkets funktion vid normal drift påverkar slammets egenskaper.

Prenumerera på våra nyhetsbrev