Nordiskt energiprojekt - slambehandling. Delrapport 1

Delprojekt DP2 slambehandling ingår i ett större projekt, Nordiskt energiprojekt, som är ett samnordiskt projekt inom vilket möjligheten att minska energibehovet för olika utsläppsbegränsande åtgärder inom cellulosaindustrin har studerats. Delrapport 1 innehåller metodbeskrivning och kostnadsredovisning avseende avvattning av skogsindustriella slam.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen