Nordisk ringtest av akut respektive långtidstoxicitet på hinnkräftan Daphnia magna.

IVL har deltagit i en Nordisk ringtest där akut- respektive långtidstoxicitet på hinnkräftan Daphnia magna testats. Utförandena har i stort följt metoder rekommenderade av ISO-1979 och OECD-1980. Testsubstanser har varit kaliumdikromat, zinksulfat, tetrapropylenbensensulfonat, pentaklorfenol samt pp-DDT. För långtidstoxiska effekter testades endast kaliumdikromat och pentaklorfenol. Resultaten vid akuttesten visar god reproducerbarhet mellan replikaten med undantag för pp-DDT, som visade sig mycket svår att 'läsa av'. Även vid långtids-testerna var överensstämmelsen mellan relikaten goda.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen