Nordisk ringtest av akut- respektive långtidstoxicitet på hinnkräftan Daphnia Magna.

Under Nordforks projektseminarium i Helsingör 26-28 augusti 1980, diskuterade representanter från de nordiska länderna behovet av att interkalibrera gemensamma toxikologiska testmetoder med Daphnia Magna. Orsaken är att utförandena av akuttoxtester och långtidtester har varit olika, vid skilda laboratorier, vilket försvårat jämförelser i effekthalter laboratorier emellan. Den administrativa delen för ett sådant ringtest föll på IVL.

Prenumerera på våra nyhetsbrev