Nordisk ringtest av akut- respektive långtidstoxicitet på hinnkräftan Daphnia Magna.

Under Nordforks projektseminarium i Helsingör 26-28 augusti 1980, diskuterade representanter från de nordiska länderna behovet av att interkalibrera gemensamma toxikologiska testmetoder med Daphnia Magna. Orsaken är att utförandena av akuttoxtester och långtidtester har varit olika, vid skilda laboratorier, vilket försvårat jämförelser i effekthalter laboratorier emellan. Den administrativa delen för ett sådant ringtest föll på IVL.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen