Nordisk avfallsbörs.

I rapporten redovisas nordiska och vissa europeiska behandlingsanläggningar för problemavfall. Uppgifter ges över accepterade avfallstyper, behandlingskapacitet, priser samt ev krav vad gäller emballage eller transportsätt. Motsvarande uppgifter över mottagningsstationer ges. Vidare kommenteras kortfattat transportbestämmelser enligt ADR.

Prenumerera på våra nyhetsbrev